Indeklima – Offentliggørelse af resultater

Etablering og kvalificering af innovationssamarbejder

Opstartsworkshops

Kick-off workshop

Formålet med workshoppen var at skabe relationer på tværs af ankerpersoner samt arbejde med de konkrete udfordringer på indeklimaområdet med henblik på at få konkretiseret, hvilke indeklimaproblematikker projektet skulle forsøge at imøde.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes pædagogisk konsulent fra skoleområdet, Kommunale Ejendomme, Børne- og Uddannelsesområdet samt repræsentant fra Business Kolding
 • Billund kommunes Kommunale Ejendomme
 • Haderslev kommunes Kommunale Ejendomme samt repræsentant fra Haderslev Erhvervsråd
 • Repræsentanter fra OPI LDL teamet

Workshoppen blev afholdt d. 25. april 2017 fra 13.00-16.00 i Pakhuset på Kolding Havn.

Materialehenvisning:OPI LDL Kick-off workshop Indeklima  + Opsamling på Kick-off workshop Indeklima + Kortlægning af Indeklima i folkeskolen

Ekspert-workshop

Formålet med ekspert-workshoppen var at fortsætte videndelingen og drøftelsen af de identificerede tematikker og løsningsforslag fra kick-off workshoppen. Diverse eksperter deltog for at give inputs til at åbne og kvalificere perspektiverne på indeklimaområdet.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes Kommunale Ejendomme, pædagogisk konsulent fra skoleområdet, Børne- og Uddannelsesområdet samt repræsentant fra Business Kolding
 • Billund kommunes, Kommunale Ejendomme samt afdelingsleder på en skole i Grindsted
 • Haderslev kommunes Kommunale Ejendomme, skoleleder fra en folkeskole, skolelærer fra en folkeskole samt repræsentanter fra Haderslev Erhvervsråd
 • OPI LDL teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • Horn-Group ApS
 • Pay4It
 • Indretning med Mening
 • KE Fibertech
 • Hundsbæk & Henriksen

Øvrige samarbejdsrepræsentanter:

 • Real Dania

Workshoppen blev afholdt d. 19. maj 2017 fra 10.00-14.00 på SDU Kolding.

Materialehenvisning: OPI LDL Ekspert-workshop Indeklima+ ’Børnenes læring og trivsel_Indeklima og pædagogiske faktorer’ + Opsamling på Ekspert workshop Indeklima

Match-making workshop

Formålet med workshoppen var at nuancere og kvalificere de identificerede problemstillinger og indeklimaudfordringer på folkeskoleområdet. Derudover præsenteredes kommunernes udfordringer på indeklimaområdet overfor relevante virksomheder i projektet, som kunne have en interesse i at byde ind med idéer til udvikling og test af nye løsninger.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes Pædagogisk Center, Kommunale Ejendomme, pædagogisk konsulent fra skoleområdet samt repræsentant fra Business Kolding
 • Billunds kommunes Kommunale samt afdelingsleder fra en folkeskole i Grindsted
 • Haderslev kommunes Kommunale Ejendomme samt skoleleder fra en folkeskole
 • OPI LDL teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • Pay4It
 • Indretning med Mening
 • MDT Flexible Products
 • Tutee
 • Hundsbæk & Henriksen
 • @Rum
 • ProbioCare

Øvrige samarbejdsrepræsentanter fra:

 • Syddansk Sundhedsinnovation
 • Welfare Tech

Workshoppen blev afholdt d. 16. juni 2017 fra 09.00-14.00 i Pakhuset på Kolding havn.

Materialehenvisning: OPI LDL Match-making workshop Indeklima + Opsamling på Match-making workshop

Udvikling Og Test Af Prototyper

Start-up workshop

Formålet med workshoppen var at præsentere netværkskonsortiet og deres initiale koncept overfor relevante kommunale ankerpersoner samt få deres feedback herpå.

Deltagere i workshoppen var kommunale repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes Kommunale Ejendomme & Skoleområdet
 • Haderslev kommunes Kommunale Ejendomme & Skoleområdet
 • Billund kommunes Kommunale Ejendomme & Skoleområdet
 • OPI LDL teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • Pay4It
 • Indretning med Mening
 • MDT Flexible Products

Workshoppen blev afholdt d. 7. november 2017 fra 13.00-15.00 på SDU Kolding

Materialehenvisning: OPI LDL Start-up workshop + OPI LDL Designproces + Inputs til koncept og plan

Interviews og observationer på skoler

Formålet med interviewene og observationer på en række folkeskoler i de tre samarbejdende kommuner var at generere indsigter på vegne af lærer, elever og skoleledelse om, hvordan indeklimaet oplevedes og mærkedes. Hertil initial test af screeningskema til afdækning af udfordringer med indeklimaet.

Skolerne i fokus var Grindstedskole i Billund kommune og Fællesskolen Favredal Fjelstrup i Haderslev kommune.

Observationer og interviews blev udført henholdsvis d. 19., 21. og 22. marts 2018.

Materialehenvisning: Initiale skolebesøg

Drøftelse af nye indsigter og retning for prototype

Indsigter fra interviews og observationer fra skolerne drøftedes med kommunale ankerpersoner, som gav inputs til retningen for den kommende prototype.

Deltagere i workshoppen var kommunale repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes Kommunale Ejendomme & Skoleområdet
 • Haderslev kommunes Kommunale Ejendomme & Skoleområdet
 • Billund kommunes Kommunale Ejendomme & Skoleområdet

Eksterne konsulenter fra:

 • Developa
 • Implacement

Øvrige samarbejdsrepræsentanter fra:

 • OPI LDL teamet

Indsigterne blev drøftet henholdsvis d. 3. maj 2018 fra 14.00-16.00 i Grindsted og d. 16. maj 2018 fra 12.30-13.45 i Kolding.

Materialehenvisning: Referat 16.05.2018: Indsigter og retning

Sparring og feedback på tidlige koncepter

Virksomhedernes koncept præsenteredes og drøftedes med ankerpersoner fra Kommunale Ejendomme som afsæt for videreudvikling af den raffinerede prototype.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes Kommunale Ejendomme
 • Haderslev kommunes Kommunale Ejendomme
 • Billund kommunes Kommunale Ejendomme
 • OPI LDL teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • Pay4It
 • Indretning med Mening
 • MDT Flexible Products
 • Horn Group

Eksterne konsulenter fra:

 • Developa
 • Implacement

Sparringen foregik d. 12. juni 2018 fra 08.30-10.00

Materialehenvisninger: Referat 12.06.2018

Test af koncept

Den 21.08.2018 udførtes en lyn-screening af et udvalg af klasselokaler på Sdr. Vang skolen i Kolding, som del af en indledende pilottest af en tidlig version af en raffineret prototype.

Materialehenvisninger: Lyn-Screening

Test af kommunikationsmateriale med kommunerne

I samarbejde med den Haderslevbaserede virksomhed Ballistic har Netværkskonsortiet i Indeklima udviklet og testet kommunikationsmateriale (animationsfilm og folder) om deres servicekoncept på relevante kommunale ankerpersoner i de tre samarbejdende kommuner, Haderslev, Billund og Kolding. Formålet var at teste de kommunale ankerpersoners forståelse af servicekonceptet samt at undersøge, hvorvidt de kunne se den potentielle værdiskabelse.

Kommunikationsmaterialet er blevet testet den 24.01.2019 og den 08.04.2019 med repræsentanter fra Kommunale Ejendomme fra Billund, Haderslev og Kolding kommune.

Materialehenvisninger: Feedback på kommunikationsmateriale fra kommunale ankerpersoner

Test og implementering på Ødis skole i Kolding kommune

Netværkskonsortiet har ad flere omgange være ude at teste deres servicekoncept på Ødis skole i Kolding kommune, hvor fokus har været på 4., 5. og 6. årgangs klasselokaler. Testene har fundet sted i perioden fra november-december 2018 og igen fra april-maj 2019, hvor en række forbedringer ligeledes er blevet implementeret som resultat af testene.

Realdania projekt i samarbejde med Haderslev kommune

Et samarbejde mellem Netværkskonsortiet i Indeklima og Haderslev kommune er kommet i stand i kraft af kommunens deltagelse i et Realdaniafinansieret projekt med fokus på indeklima i folkeskolerne. Konsortiet skal som del af projektet yderligere teste deres servicekoncept på 3 skoler i kommunen med fokus på indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Indeklimakonsortiet afsluttede derved deres deltagelse i OPI LDL, da samarbejdet med Haderslev kommune trådte i kraft.

Projektet løber fra maj-oktober 2019.