Affald – Offentliggørelse af resultater

Etablering og kvalificering af innovationssamarbejder

Opstartsworkshops

Kick-off workshop

Formålet med workshoppen var at skabe relationer på tværs af ankerpersoner samt arbejde med de konkrete udfordringer på affaldsområdet med henblik på at få konkretiseret, hvilke affaldsproblematikker projektet skulle fokusere på at løse.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes renovationsafdeling samt Park & Vej
 • Billunds kommunes Virksomhed og affald samt Park & Vej
 • Haderslev kommunes Teknik og Miljø, samt repræsentant fra Haderslev Erhvervsråd
 • OPI LDL teamet.

Workshoppen blev afholdt d. 5. januar 2017 fra 11.30-15.00 i Pakhuset på Kolding havn.

Materialehenvisning: OPI LDL Kick-off workshop Affald  + Opsamling  på Kick-off workshop Affald +  Kortlægning af Affald i det offentlige rum 

Ekspert-workshop

Formålet med ekspert-workshoppen var at fortsætte videndelingen og drøftelsen af de identificerede tematikker og løsningsforslag fra Kick-off workshoppen. Diverse eksperter (virksomheder og borgere) inviteredes til at deltage og give inputs til at åbne og kvalificere perspektiverne på affald samt bidrage med deres oplevelser og perspektiver på affaldsudfordringen.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes renovationsafdeling samt repræsentant fra Business Kolding
 • Billund kommunes Vej & Park samt Virksomhed og affald
 • Haderslev kommunes Teknik og Miljø samt repræsentant fra Haderslev Erhvervsråd
 • Borgerrepræsentanter
 • OPI LDL teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • Pay4it
 • Veksø
 • Biocompress
 • IKM
 • Meldgaard
 • Provas

Workshoppen blev afholdt d. 8. februar 2017 fra 09.00-14.00 på SDU Kolding.

Materialehenvisning: Kortlægnig af økonomiske aspekter og erfaringsmæssige tendenser  + Opsamling på Ekspert workshop Affald

Match-making workshop

Formålet med workshoppen var at præsentere kommunernes udfordringer på affaldsområdet overfor relevante samarbejdende virksomheder i projektet, der kunne have interesse i at byde ind med idéer til, hvordan udfordringerne kunne håndteres. Derudover var fokus på at skabe og teste relationer på tværs af virksomheder og kommuner samt virksomhederne imellem med henblik på mulige konsortiedannelser.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes Park & Vej, renovationsafdelingen samt repræsentant fra Business Kolding
 • Billund kommunes Park & Vej samt Virksomhed og affald
 • Haderslev kommunes Teknik og Miljø samt repræsentant fra Haderslev Erhvervsråd
 • OPI LDL teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • Veksø
 • Hitsa
 • Pay4it
 • Blue Ocean Robotic
 • Biocompress
 • ReTec Miljø
 • ReTec
 • G9
 • Multikant
 • D-signstuen

Øvrige samarbejdsrepræsentanter fra:

 • Provas
 • Welfare Tech
 • Cleancluster
 • Hold Danmark rent

Workshoppen blev afholdt d. 23. februar 2017 fra 9.00-14.00 i Pakhuset på Kolding havn.

Materialehenvisning: OPI LDL Match-making workshop AffaldOpsamling på Match-making workshop Affald + Opsamling på alle 3 workshops i Affald i det offentlige rum + Hold Danmark Rent præsentationsmateriale

Udvikling og test af prototyper

Start-up workshop

Formålet med workshoppen var et første møde mellem virksomhederne i netværkskonsortiet og kommunerne. Virksomhederne skulle præsentere sig selv og deres specifikke kompetencer, som de hver især bidrog med ind i projektet. Det ønskede output var at skabe en konstruktiv dialog om virksomhedernes idéer og planer for test og udvikling af innovative løsninger på affaldsproblematikken i midtbyen.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes Park & Vej, renovationsafdelingen samt repræsentant fra Business Kolding
 • Billund kommunes Park & Vej, Virksomhed og affald samt repræsentant fra Billund Erhvervsfremme
 • Haderslev kommunes Teknik og Miljø samt repræsentant fra Haderslev Erhvervsråd

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • Provas
 • Multikant
 • Pay4it
 • Hitsa

Repræsentanter fra OPI LDL projektteam:

 • Repræsentanter fra SDU
 • Repræsentanter fra designafdelingen i Kolding Kommune

Workshoppen blev afholdt d. 15. juni 2017 i Kolding.

Materialehenvisning: OPI LDL AdOR Designproces

Fokusgruppeinterview med kommuner

Formålet med fokusgruppeinterviewene var at få input og feedback på konsortiets første udkast til et koncept samt at få prioriteret fokusområder i forhold til design af en mock-up. Deltagere var forskellige nøglepersoner på affaldsområdet samt ledere fra forskellige niveauer og relevante politikere.

Materialehenvisning: Interviews i Kolding og Billund

Facebookundersøgelse blandt kommunernes borgere

Formålet med facebookundersøgelsen var at få et indblik i borgernes affaldsadfærd og -vaner i midtbyen. De tre kommunerne lagde et spørgeskema ud på deres respektive facebooksider, som efterfølgende gav virksomhederne og kommunerne et indblik i, hvordan de på bedst mulige vis kunne forebygge midtbyens affaldsproblematik.

Materialehenvisning: Facebookundersøgelse blandt borgere

Fastfrysning af kravsspecifikation

En designkonsulent tilknyttet netværkskonsortiet har hjulpet virksomhederne med indsamling og bearbejdning af de mange indsamlede indsigter, som nu var omsat til en kravsspecifikation vedrørende funktion og design af en kommende affaldsløsning. Disse krav blev drøftet på mødet med kommunerne med henblik på at opdele dem i ’Need to have’ og ’Nice to have’.

Materialehenvisning: Kravsspecifikation, indsigter fra kommuner og borgere

Drøftelse af design- og felttest

Formålet med mødet var at drøfte mock-up-designet, så det endeligt kunne fastfryses og gøres klar til en testperiode. Den første version af mock-up’en fremvistes for at få indspark til løsningen, der skulle virke i de tre kommuner i et samspil med borgere og virksomheder i projektet.

Materialehenvisning: Indsigter til design og test af løsning

Præsentation af raffineret prototype

Den 4. september 2018 blev den raffinerede prototype præsenteret på Magion i Grindsted for kommunale ankerpersoner fra de tre samarbejdende kommuner. Dagen bød på et indblik i vejen fra affaldsadfærd til skodproblem og det innovative affaldskoncept samt værdien for borgere og kommuner. Endvidere fik nysgerrige sjæle stillet deres lyst med en guidet tur forbi den raffineret prototype på en ny affaldsbeholder i Billund bymidte.

Prototypen blev fremvist d. 4. september 2018 kl. 11.00-13.00 i
Magion, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted.

Materialehenvisning: OPI LDL “Småt affald i midtbyen” – Præsentation af raffineret prototype