Innovationssamarbejder om velfærdsinnovation

Kommuner og virksomheder arbejder i øjeblikket med fire velfærdsudfordringer, hvor løsninger designes i samarbejde mellem kommuner, private virksomheder og borgere:

  1. Affald i det offentlige rum
  2. Indeklima på folkeskoleområdet – med børns læring og trivsel i fokus
  3. Mit hjem som arbejdsplads
  4. Det demensvenlige samfund

Er du en virksomhed med behov for test og udvikling af din kommunale velfærdsløsning i samarbejde med brugerne af løsningen i driftsnære miljøer? Eller har du en god ide til en ny løsning, som du ønsker at drøfte med en eller flere kommuner? Så kan du henvende dig til Designsekretariatet i Kolding Kommune.

Her screener vi din henvendelse og formidler derefter kontakt til de rette forvaltningsområder, der tager stilling til mulighederne for at etablere et samarbejde. Vi inddrager desuden de lokale erhvervskontorer, som bidrager med sparring til udvikling af din virksomhed.

Vores tværkommunale samarbejde giver mulighed for, at din henvendelse kan formidles til både Kolding, Billund og Haderslev Kommuner.

Designsekretariatet, Kolding Kommune
Tlf.: 79799262
Mail: design@kolding.dk