Demens – Offentliggørelse af resultater

Etablering og kvalificering af innovationssamarbejder

Opstartsworkshops

Kick-off workshop

Formålet med workshoppen var at skabe relationer på tværs af kommunale ankerpersoner og at arbejde med de konkrete udfordringer på demensområdet med henblik på at få konkretiseret, hvilke udfordringer projektet skulle fokusere på at imødekomme. Endvidere var formålet at skabe et stærkt afsæt for den videre proces med blandt andet involvering af virksomheder og yderligere konkretisering af problemstillingen.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes demenskonsulent, planlægger fra Hjemmeplejen Bramdrupdam, hjemmeplejeleder, udviklingsmedarbejder fra Velfærdsteknologi og Digitalisering, landinspektør / byplanlægger samt repræsentanter fra Business Kolding
 • Billund kommunes specialkonsulent, demenskonsulent samt repræsentant fra Billund Erhvervsfremme
 • Haderslev kommunes planlægger, demens- og frivillighedskoordinator samt repræsentant fra Haderslev Erhvervsråd
 • Repræsentanter fra OPI LDL Teamet

Workshoppen blev afholdt d. 6. december 2017 fra 09.00-13.00 i Pakhuset på Kolding Havn

Materialehenvisning: OPI LDL Kick-off workshop Demens + Opsamling på Kick-off workshop Demens + Kortlægning af Det demensvenlige samfund

Ekspert-workshop

Formålet med workshoppen var at få skabt en nuanceret forståelse for, hvordan de identificerede udfordringer oplevedes på tværs af forskellige eksperter for at afdække, hvilke konkrete udfordringer, der skulle adresseres og de fornødne kompetencer hertil. Resultaterne af workshoppen bidrog blandet andet til en mere nuanceret forståelse samt afgræsning af de identificerede udfordringer og udarbejdelse af screeningkriterier af relevante virksomheder.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes Ældrechef, demenskonsulent, planlægger fra hjemmeplejen Brandrupdam, aktivitetskonsulent på Ældreområdet, udviklingssygeplejerske, udviklingsmedarbejder fra Velfærdsteknologi og Digitalisering, landinspektør samt repræsentanter fra Business Kolding
 • Billund kommunes specialkonsulent, koordinator i Myndigheden samt repræsentant fra Billund Erhvervsfremme
 • Haderslev kommunes planlægger, demensfaglig leder, velfærdsteknologikonsulent fra Pleje og Træning samt repræsentant fra Haderslev Erhvervsråd
 • Demensramte borgere samt pårørende
 • Repræsentanter fra OPI LDL Teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • Primusmotor
 • Robust Media
 • MeWeSpace
 • Tele Call
 • Didos
 • Sound Raiser

Øvrige repræsentanter:

 • Direktør for Alzheimer foreningen
 • Udviklings- og demenskonsulent fra Skanderborg kommune
 • SDU Maker Lab Manager
 • Uddannelsesansvarlig ved UC Syd
 • Konsulent fra Welfare Tech
 • Studerende fra SDU Design

Workshoppen blev afholdt d. 5. januar 2018 fra 09.00-14.00 i Pakhuset på Kolding Havn

Materialehenvisning: OPI LDL Ekspert workshop Demens + ‘Livet med demens’ Region Syddanmark 05.01.2018 + Opsamling på Ekspert workshop Demens

Match-making workshop

Formålet med workshoppen var en yderligere kvalificering og nuancering af det hidtidige arbejde i projektet. Derudover skulle de identificerede udfordringer præsenteres for udvalgte virksomheder, som kunne have interesse i at byde ind med idéer til udvikling og tests af nye løsninger samt tage det første spadestik for mulige konstellationer med henblik på dannelse af et fremtidigt netværkskonsortium.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes demenskonsulent, planlægger fra Hjemmeplejen Bramdrupdam, hjemmeplejeleder, udviklingsmedarbejder fra Velfærdsteknologi og Digitalisering, landinspektør / byplanlægger samt repræsentanter fra Business Kolding
 • Billund kommunes specialkonsulent, projektleder fra kommunale Ejendomme samt repræsentant fra Billund Erhvervsfremme
 • Haderslev kommunes leder af Afdeling for Klinisk Forebyggelse, demensfagligleder, Chefkonsulent for Pleje og Træning, Velfærdsteknologikonsulent i Pleje og Træning, Distriktsleder i hjemmeplejen, demensvejleder samt repræsentant fra Haderslev Erhvervsråd
 • Pårørende til demensramte borgere pårørende
 • Repræsentanter fra OPI LDL Teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • Robust Media
 • Welfare Denmark
 • Tele Call
 • Sound Raiser
 • Astid Leisner & Søn
 • Boblberg
 • Modulex
 • Exruptive Testcenter
 • Bovia
 • 4Nav
 • Didos

Øvrige samarbejdsrepræsentanter:

 • Senior konsulent fra Welfare Tech
 • Konsulent fra Welfare Tech
 • Primusmotor

Workshoppen blev afholdt d. 6. februar 2018 fra 09.00-14.00 i Pakhuset på Kolding Havn

Materialehenvisning: OPI LDL Match-making workshop Demens + Opsamling på Match-making workshop Demens

Udvikling Og Test Af Prototyper

Onboarding workshop

Formålet med workshoppen var et initialt møde mellem netværkskonsortiet og den tilknyttede designvirksomhed, hvor fokus var på sparring vedrørende udarbejdelsen af en raffineret prototype, som skal hjælpe demensramte borgere, pårørende og kommuner.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes demenskonsulent samt repræsentanter fra Business Kolding
 • Billund kommunes projektleder fra kommunale Ejendomme
 • Haderslev kommunes Arkitekt og byplanlægger samt repræsentant fra Haderslev Erhvervsråd
 • Repræsentanter fra OPI LDL Teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • New Nordic Engineering/DemensLiv
 • Tele Call
 • BoblBerg
 • Designit

Øvrige samarbejdsrepræsentanter:

 • Designit

Workshoppen blev afholdt d. 10. september 2018 fra 13.00-15.00 på Syddansk Universitet i Kolding

Materialehenvisning: OPI LDL referat af Onboarding workshop med Designit_Demens

Start-up workshop

Formålet med workshoppen var at tune ind på de samarbejdende virksomheders kompetencer og afsæt for innovationssamarbejdet samt præsentere deres første tanker og idéer til udvikling af en ny løsning overfor kommunerne. Endvidere var formålet at skabe dialog om og få inputs og idéer til en kommende løsning på demensudfordringen.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes demenskonsulent, udviklingsmedarbejder fra Velfærdsteknologi og Digitalisering, udviklingskonsulent, hjemmeplejeleder samt repræsentant fra Business Kolding
 • Billund kommunes projektleder fra kommunale Ejendomme
 • Haderslev kommunes Velfærdsteknologikonsulent i Pleje og Træning, Distriktsleder i hjemmeplejen, Chefkonsulent i Haderslev kommune samt repræsentant fra Haderslev Erhvervsråd
 • Pårørende til demensramte borgere pårørende
 • Repræsentanter fra OPI LDL Teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • Tele Call
 • Boblberg
 • New Nordic Engineering/DemensLiv

Workshoppen blev afholdt d. 4. juli 2018 fra 12.00-14.00 i Pakhuset på Kolding Havn

Materialehenvisning: OPI LDL Start-up workshop Demens

Test af løsning med kommunale ankerpersoner

Netværkskonsortiet i Demens har testet deres løsning af i samarbejde med en række kommunale ankerpersoner fra de tre samarbejdende kommuner, Kolding, Billund og Haderslev, henover foråret for at få givtig feedback og input til videreudvikling af deres digitale løsning. Testene har fundet sted den 05.03.2019 med demensfaglig leder fra Haderslev kommune, den 01.04.2019 med medarbejdere og beslutningstagere fra Kolding og Haderslev kommune og den 09.04.2019 med medarbejdere fra Billund kommune.

Materialehenvisning: Test af løsning med kommunale ankerpersoner

Test med Aalborg kommune

Den 24.05.2019 præsenterede Netværkskonsortiet i Demens deres løsning for en delegation fra Aalborg kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, hvor feedback blev givet blev givet til videreudvikling af den digitale løsning.

Materialehenvisning: Test med Aalborg kommune