Mit hjem – Offentliggørelse af resultater

Etablering og kvalificering af innovationssamarbejder

Opstartsworkhops

Kick-off workshop

Formålet med workshoppen var at skabe relationer på tværs af kommunale ankerpersoner samt arbejde med de konkrete udfordringer i forholdt til udarbejdelse af APV’er i borgernes hjem eller når ”kommune” optræder hjemme hos borgerne i forbindelse med modtagelse af hjælp, pleje og omsorg med henblik på at få konkretiseret, hvilke udfordringer projektet skulle fokusere på at imødekomme. Outputtet af workshoppen var forslag til tematikker og en initial skitsering af udfordringerne.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes Arbejdsmiljøchef, leder af Velfærdsteknologi og Digitalisering, udviklingsmedarbejder ved Velfærdsteknologi og Digitalisering, hjemmeplejeleder, arbejdsmiljørepræsentant samt repræsentanter fra Business Kolding
 • Billund kommunes teamleder indenfor Handicap
 • Haderslev kommunes Distriktsleder ved Plejedistrikt Hjortebo, Chefkonsulent ved Pleje og Træning samt velfærdsteknologikonsulent ved Pleje og Træning
 • OPI LDL teamet

Workshoppen blev afholdt d. 14. august 2017 fra 12.00-15.00 i Pakhuset på Kolding Havn

Materialehenvisning: OPI LDL Kick-off workshop APV + Kortlægning af APV i borgerens hjem

Ekspert-workshop

Formålet med workshoppen var at få afdækket forskellige perspektiver på de identificerede tematikker og skitseringer af udfordringerne fra workshop 1 i forholdt til udarbejdelse af APV’er i borgens hjem. Formålet var ligeledes en yderligere konkretisering af de nævnte tematikker for at identificeret, hvilke konkrete udfordringer der skulle tages fat på og de fornødne kompetencer i den henseende. Et yderligere fokus var derfor at få formuleret en række screeningkriterier for udvælgelse af relevante virksomheder med henblik på dannelse af et netværkskonsortium.

På baggrund af anbefalinger ændrede projektets navn sig efterfølgende fra ’APV i borgerens hjem’ til ’Mit hjem som arbejdsplads’, da udfordringen handler om meget mere end blot en APV-vurdering. Indretning og omorganisering af borgerens hjem kan give anledning til konfliktfyldte situationer, som kan have stor indflydelse på medarbejderens psykiske arbejdsmiljø samtidig med det kan føles som voldsomme og uoverskuelige forandringer for borgeren og de pårørende.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes Arbejdsmiljøchef, udviklingsmedarbejder ved Velfærdsteknologi og Digitalisering, hjemmeplejeleder, arbejdsmiljørepræsentant samt repræsentanter fra Business Kolding
 • Billund kommunes teamleder indenfor Handicap
 • Haderslev kommunes Distriktsleder ved Plejedistrikt Hjortebo, Chefkonsulent ved Pleje og Træning samt velfærdsteknologikonsulent ved Pleje og Træning samt driftsleder
 • OPI LDL teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • Direktør for CCTV Nordic
 • CEO TakeAwalkVR
 • Sundhedsexpressen
 • SYS
 • Projekthuset Lebeck
 • Afdelingsleder ved Arbejdsmiljøcenteret

Workshoppen blev afholdt d. 13. september 2017 fra 09.00-14.00 i Pakhuset på Kolding Havn

Materialehenvisning: OPI LDL Ekspert-workshop APV + Temaer og refleksioner fra Ekspert-workshop

Match-making workshop

Formålet med workshoppen var at undersøge en række inviterede virksomheders interesse i projektet samt i at samarbejde med kommuner og andre virksomheder. Der blev ligeledes tunet ind på kommunernes udfordringer, virksomhedernes respons herpå samt på mulighederne for samarbejde. Output af workshoppen var blandt andet bidrag til uddybning af casen, relationsskabelse mellem den offentlige og private part samt konsortiedannelse mellem virksomhederne.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes Arbejdsmiljøchef, leder af Velfærdsteknologi og Digitalisering, udviklingsmedarbejder ved Velfærdsteknologi og Digitalisering, hjemmeplejeleder, arbejdsmiljørepræsentant samt repræsentanter fra Business Kolding
 • Haderslev kommunes Distriktsleder ved Plejedistrikt Hjortebo, velfærdsteknologikonsulent ved Pleje og Træning samt driftsleder
 • OPI LDL teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • Direktør for CCTV Nordic
 • CEO for TakeAwalkVR
 • CEO samt udvikler ved SYS
 • Projekthuset Lebeck
 • Aptum ink.
 • Salgschef ved Life-Partners
 • Partner i Medegia

Workshoppen blev afholdt d. 25. oktober 2017 fra 09.00-14.00 i Pakhuset på Kolding Havn

Materialehenvisning: OPI LDL Match-making workshop Mit hjem + OPI LDL Match-making workshop: Øvelse til netværkskonsortium + Opsamling på Match-making workshop Mit hjem

Udvikling og test af prototyper

Onboarding workshop

Formålet med workshoppen var et initialt møde mellem netværkskonsortiet, den tilknyttede designvirksomhed og kommuner, hvor fokus var på en forventningsafstemning fra virksomhedernes side om det videre samarbejde med ekstern designer og kommunerne samt sparring vedrørende udarbejdelsen af en raffineret prototype.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes leder af HR og organisationsudvikling
 • Haderslev kommunes Driftsledere
 • Repræsentanter fra OPI LDL Teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • TakeawalkVR
 • ARBEJDSMILJØEksperten

Øvrige samarbejdsrepræsentanter:

 • Primusmotor

Workshoppen blev afholdt d. 31. maj 2018 fra 11.00-13.00 i Pakhuset på Kolding Havn

Materialehenvisning: OPI LDL referat af Onboarding med Primusmotor

Start-up workshop

Formålet med workshoppen var at fremføre virksomhedskonsortiets første spæde tanker og idéer til udviklingen af en raffineret prototype for de samarbejdende kommuner. De kommunale repræsentanter kom efterfølgende med inputs, refleksioner og tanker herom.

Deltagere i workshoppen var repræsentanter fra:

 • Kolding kommunes Leder af HR og organisationsudvikling, Udviklingsmedarbejder ved Velfærdsteknologi og Digitalisering, Hjemmeplejeleder samt Arbejdsmiljørepræsentant
 • Billund kommunes Specialkonsulent for erhvervsudvikling
 • Haderslev kommunes Distriktsleder ved Plejedistrikt Hjortebo, Driftsleder i Vojens, Velfærdsteknologikonsulent i Pleje og Træning, Chefkonsulent i Sekretariat og udvikling samt Chefkonsulent i Pleje og Træning
 • OPI LDL teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • CEO i TakeawalkVR
 • Salgschef ved Life-Partners
 • Direktør i ARBEJDSMILJØEksperten
 • Etnopsykolog ved ARBEJDSMILJØEksperten
 • Seniorkonsulent i Welfare Tech

Workshoppen blev afholdt d. 18. april 2018 fra 13.30-15.00 på Syddansk Universitet i Kolding.

Materialehenvisning: OPI LDL  Start-up workshop Mit hjem + Arbejdsmiljømæssige udfordringerArbejdsmiljømæssige udfordringer 2Plakat: Inputs, reflektioner og opmærksomhedspunkter + Opsamling på Start-up workshop Mit hjem

Opstartsworkshop

Formålet med workshoppen var at kortlægge arbejdsgange for borgere, der skal passes i eget hjem med fokus på at få oparbejdet viden til imødekommelse af udfordringerne samt få formuleret en business case på området. Outputtet af workshoppen var formulering af en række borgerrejser.

Deltagere i workshoppen var kommunale præsentanter fra:

 • Leder af HR og organisationsudvikling
 • Distriktsleder ved Plejedistrikt Hjortebo
 • Udviklingsmedarbejder i Velfærdsteknologi og Digitalisering
 • Driftsleder i Vojens
 • Hjemmeplejeleder
 • Forretningsudvikler
 • Udviklingskonsulent
 • OPI LDL teamet

Virksomhedsrepræsentanter fra:

 • CEO i TakeawalkVR
 • Salgschef ved Life-Partners
 • Direktør i ARBEJDSMILJØEksperten
 • Etnopsykolog ved ARBEJDSMILJØEksperten
 • Seniorkonsulent i Welfare Tech

Workshoppen blev afholdt d. 29. juni 2018 fra 08.30-15.00 i Pakhuset på Kolding Havn.

Materialehenvisning: Borgerrejser

Kravsspecifikation

På baggrund af interviews med medarbejdere fra visitationen og hjælpemiddelområdet samt leder af en kommunal hjemmepleje er centrale indsigter omsat til en kravsspecifikation. Kravsspecifikationen udgøres af tilkendegivelser fra interviewpersoner omkring behov til en kommende løsning.

Materialehenvisning: Kravsspecifikation

Test af løsning med kommunale ankerpersoner

Netværkskonsortiet i Mit hjem har testet deres løsning i samarbejde med kommunale repræsentanter fra de tre samarbejdende kommuner, Haderslev, Billund og Kolding. Testene har fundet sted den 13.03.2019 i Haderslev kommune med ledere fra kommunens plejedistrikter, den 03.04.2019 med medarbejdere fra Haderslev og Kolding kommune og endelig den 24.04.2019 med medarbejdere fra alle tre kommuner.

Materialehenvisning: Test med kommunale ankerpersoner

Test af løsning med kommunale beslutningstagere

Løsningen er blevet præsenteret og kommenteret i samarbejde med kommunale beslutningstagere i Kolding og Haderslev kommune. Fokus har været på, hvorvidt kommunerne kunne se den potentielle værdiskabelse. Løsningen er blevet præsenteret og testet den 30.04.2019 i Kolding kommune og den 21.05.2019 i Haderslev kommune.

Materialehenvisning: Test af løsning med kommunale beslutningstagere

Test med Aalborg kommune

Den 24.05.2019 præsenterede Netværkskonsortiet i Mit hjem deres løsning for en delegation fra Aalborg kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, hvor feedback blev givet til videreudvikling af den digitale løsning.

Materialehenvisning: Test med Aalborg kommune