Om OPI Living Design Lab

Hvad

OPI Living Design Lab er et samarbejde mellem Kolding, Billund og Haderslev Kommuner, tre erhvervskontorer samt Syddansk Universitet og private virksomheder. Welfare Tech, D2i – Design to innovate og CoLab er også partnere i projektet.

Formålet er at skabe øget omsætning, flere jobs og bedre eksportmuligheder for private virksomheder og samtidig løse kommunale velfærdsudfordringer ved at lave innovationsprojekter sammen.

Hvorfor

På det kommunale velfærdsområde er der brug for at sikre fremtidige velfærdsløsninger af høj kvalitet, som er tilpasset de behov, udfordringer og muligheder, netop som de opleves i kommunerne.

Samtidig er der brug for at styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder (SMV) og omsætte det vækstpotentiale, der ligger gemt i mange SMV’ers udtænkte, men ikke gennemtestede velfærdsløsninger.
Løsninger som kræver videreudvikling og test i tæt samspil med brugerne i driften inden at løsningerne kommercialiseres og kommer på markedet.

Men virksomhedernes adgang til kommunernes test- og udviklingsmiljøer er tit en hindring, som i første omgang omhandler til hvem, den indledningsvise kontakt skal tages.
Innovationssamarbejdet er komplekst og lykkes bedst ved professionel facilitering og afmærkede ressourcer. Det er kendte udfordringer ved OPI, som projektet forsøger at imødekomme.

Hvordan

I projektet etableres fire innovationsforløb med tre virksomheder i hvert forløb og relevante medarbejdere fra de tre kommuner. Hvert innovationsforløb kan tage op til 1,5 år.
Det hele sker i et Living Design Lab, hvor tests foretages i levende labs – kommunale driftsenheder – og udviklingen kvalificeres af designere, der får ny viden og skaber nye input.
98 kommuner danner rammen om det potentielle nationale marked for et slutprodukt – men velfærdsløsninger kan ofte globaliseres.

Private virksomheder får en indgang til tre kommuner, de kan henvende sig til med deres mockups og gode ideer til nye velfærdsløsninger, som potentielt kan indgå i et af de fire innovationssamarbejder i projektet.

Med hjælp fra designere går vi på opdagelse i velfærdsudfordringerne, som de opleves af kommuner og borgere.
Vi bruger designmetoder til at understøtte samarbejdet imellem parterne i projektet, fx når vi skal italesætte vores tavse viden, skabe en fælles forståelse for vores fælles udfordringer, og når vi ønsker at få indsigt i brugernes oplevelser og behov.

Indsigter vi efterfølgende kan omsætte til design af nye velfærdsløsninger til gavn for både borgere, kommuner og private virksomheder.