Design som metode

Design som tænkning, værktøj og metode 

Som følge af OPI LDL’s anvendelse af designmetoder og -tænkning som afsæt for et konstruktivt samarbejde mellem borgere, kommuner og virksomheder i projektet, blev et samarbejde med følgende designkonsulenter indledt:

  1. I Affald samarbejdede vi med V2design
  2. I Indeklima samarbejdede vi med Developa
  3. I Mit hjem samarbejdede vi med Primusmotor
  4. I Demens samarbejder vi med Designit

Læs nærmere om ønsker og  krav samt designopgaven, som designkonsulenterne havde mulighed for at byde ind på i forbindelse med de fire indsatsområder:

  1. Affald i det offentlige rum. Læs nærmere i dette brief: OPI LDL Design brief_Affald i det offentlige rum.  
  2. Indeklima på folkeskoleområdet – med børns læring og trivsel i fokus. Læs nærmere i dette brief: OPI LDL Design brief_Indeklima i folkeskolen
  3. Mit hjem som arbejdsplads. Læs nærmere i dette brief: OPI LDL Design brief_Mit hjem som arbejdsplads
  4. Det demensvenlige samfund. Læs nærmere i dette brief: OPI LDL Design brief_Det Demensvenlige samfund 

Download også vores designguide, der er udviklet til offentlige og private parter der indgår i udviklingsprojekter sammen. I guiden finder du inspiration og nyttige designmetoder der kan systematisere samarbejder, viden og testforløb i OPI-processer.