Borgere søges…

Borgere søges til det Det demensvenlige samfund

Det demensvenlige samfund er vores fjerde innovationssamarbejde i OPI LDL. Vi har bl.a. fokus på de udfordringer, som opstår, når borgere med demens skal færdes i samfundet, fx i forbindelse med indkøb, deltagelse i sociale aktiviteter mv. Men det handler også om de udfordringer, der er forbundet med involvering og koordinering af frivillige samt den viden og tilgang, der er til demensramte blandt den øvrige del af befolkningen.

Udfordringer, som har store omkostninger for de demensramte, deres pårørende og de medarbejdere fra kommunerne, som gør en indsats for at hjælpe de demensramte og deres familier.

Vi søger derfor ca. 9 nærtstående pårørende (ægtefælder/børn/søskende) til demensramte, som vi må besøge og interview i ca. 1 time i uge 48. Vi er interesseret i at høre, hvad de pårørende har brug for af hjælp og støtte – både når deres nærmeste er under udredning for demens og under sygdomsforløbet så længe, den demensramte bor i eget hjem.

Er du interesseret i at deltage eller ønsker at høre nærmere om projektet, så kontakt procesleder, Rebekka Daugaard Buhl.

Designsamarbejder

Rammerne for og fremgangsmåden i OPI LDL er baseret designmetoder og -tænkning. Med designmetoder understøtter vi det svære samarbejdet mellem borgere, offentlige og private og sikrer udvikling fra tidlig mock-up til raffineret prototype baseret på reelle behov og udfordringer, som de opleves af dem, det vedrører .

For os er design ikke blot et spørgsmål om æstetik og formgivning.
Design er også et spørgsmål om, at vi på professionel og systematisk vis finder og definerer komplekse velfærdsudfordringer med forskellige perspektiver for øje.
Vi involverer de nøgleaktører, der har en aktie i de udfordringer, vi arbejder med, og vi indsamler værdifuld viden, som vi sammen omsætter til nye konkrete velfærdsløsninger.
Løsninger der dels imødekommer de velfærdsudfordringer, vi arbejder med, og som dels giver potentiale for at skabe vækst hos de virksomheder, der samarbejder med os i projektet.

Vi har indgået samarbejde med fire forskellige designvirksomheder i hver af de fire innovationssamarbejder.

I Affald samarbejder vi med VE2. I Indeklima samarbejder vi med Developa. I Mit hjem samarbejder vi med Primusmotor. I Demens samarbejder vi med Designit.

Nedenfor kan du læse om designopgaven, vi har stillet i hver af de fire innovationssamarbejder.

  1. Affald i det offentlige rum (AdOR). Designbrief Affald i det offentlige rum
  2. Indeklima på folkeskoleområdet – med børns læring og trivsel i fokus. Designbrief Indeklima i folkeskolen
  3. Mit hjem som arbejdsplads. Designbrief Mit hjem som arbejdsplads
  4. Det demensvenlige samfund. Designbrief Det demensvenlige samfund

Læs mere om, hvordan vi bruger design som tænkning, værktøj og metode her.