Finansiering

OPI Living Design Lab er finansieret via EU regionalfondsmidler og Syddansk Vækstforums regionalfondsmidler med 11.2 mio. dkr i en 3 årig periode (sep. 2016 – sep. 2019).

Midlerne medfinansierer bl.a.

  • Noget af den tid du som virksomhed bruger i projektet
  • Frikøb af ressourcer i driften i forbindelse med test og udvikling
  • Projekt- og procesledelse af projektet, herunder de fire innovationssamarbejder
  • Designkompetencer og
  • Visse former for konsulentydelser og materialer til prototyping

Kontakt evt. projektleder, Majbritt Evald, eller procesleder, Rebekka Buhl for nærmere information om projektets finansielle forhold.

Guidelines for finansiering