Krav til private virksomheder i projektet

Ønsker man som privat virksomhed at indgå i projektet, kræver det at virksomheden:

  • Er SMVer, der kan indgå projektet med en tidlig mock-up eller en ide til en velfærdsløsning med et kommercielt sigte
  • Har kendskab til det offentlige markeds/kunders behov
  • Har behov for sparring og støtte til udvikling og test af egen løsning ud fra en kommerciel tilgang
  • Ønsker at skabe vækst, udvikling og innovation i egen virksomhed (omsætning, jobskabelse og eksport)
  • Er villige til at udvikle sammen med offentlige parter, borgere og andre private virksomheder og vil arbejde i processer, hvor design thinking fungerer som bærende metode, og
  • Ønsker at indgå i et OPI samarbejde i op til 1,5 års varighed
  • Har kapacitet til at indgå i netværkskonsortier

Definition på SMV’er findes her.

Hæfte: Netværkskonsortier til udviklingssamarbejder