Offentliggørelse af resultater

Information om Innovationssamarbejder

OPI handler om at skabe de bedste rammer for alle parter i forhold til at indgå i et vidensudvekslingsforhold. Centralt er således at udvikle en strategi for offentliggørelse af opnåede projektresultater, da offentliggørelse sikrer håndtering af juridiske udfordringer, såsom eliminering af ulovlig statsstøtte, imødegåelse af inhabilitet og videns- og rettighedshåndtering.

Den strategi, der er valgt i OPI LDL-projektet, er fuld og løbende åbenhed omkring projektresultater for de fire innovationssamarbejder; Affald, Indeklima, Mit hjem og Demens. Dermed er der ikke for partnerne – såvel offentlige som private – mulighed for at opnå rettighedsbeskyttelse på fælles projektresultater, der også går under navnet ’forgrundsviden’. Parterne beholder til gengæld som udgangspunkt retten til deres ’baggrundsviden’. Mere om dette længere nede.

Parterne i OPI LDL – både offentlige og private – er forpligtede til løbende at stille genereret forgrundsviden til rådighed for offentligheden. Dette sker via logs, der dokumenterer den viden, der oparbejdes mellem offentlige og private. Formålet med at dokumentere i form af logs er at kunne overdrage forgrundsviden skabt i OPI LDL til udenforstående. Dette gøres således, at projektets forgrundsviden kan udledes, beskrives og offentliggøres i en form, der gør det muligt også for andre end parterne at anvende denne forgrundsviden. Kravet til logs er endvidere, at disse gerne må formidles digitalt. Det gør vi her via websiden livingdesignlab.dk.

Forgrundsviden er den fælles viden, herunder know-how og de projektresultater, der genereres af parterne i fællesskab, eller er afledt af forgrundsviden uden at være baggrundsviden, samt den viden, der genereres af én eller flere parter for offentlige projektmidler. Forgrundsviden kan være et koncept, en metode, en model eller en prototypes funktionalitet(er), betjening og brugsmæssige udformning. Forgrundsviden er dermed resultatet af de af parterne i fællesskab uddragede, formulerede og kvalificerede behov og krav under OPI-projektets forløb.

Til forskel er baggrundsviden de immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte opfindelser, som partnerne hver især har rettighederne til ved OPI projektets opstart, og som den anden part gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af OPI-projektet. For eksempel vil en IT kode bag en applikation typisk ikke være forgrundsviden (da den ikke har været direkte genstand for fælles dialog), mens selve applikationens funktionalitet og integration med andre systemer vil være forgrundsviden.