Vejen i OPI Living Design Lab

Vejen starter ved en virksomheds gode idé til en ny velfærdsløsning eller en velfærdsudfordring udpeget  på tværs af tre kommuner.
Vejen slutter, når vi sammen har testet og udviklet en raffineret prototype på en ny velfærdsløsning med markedspotentiale. Og en ny vej kan begynde udenfor projektet med kommercialisering for øje.